Změna ve vedení firmy

Dnem 31.8.2016 odchází stávající ředitel firmy, pan Miloš Zedník, na zasloužilý odpočinek.

Telefonní kontakty, včetně emailových adres zůstávají v platnosti.

Vážené hasičky, hasiči, kamarádi, děkuji Vám za dlouholetou spolupráci, doufám, že jsem nikoho nezklamal a pokud ano, tak se tímto omlouvám.

Přeji Vám hodně úspěchů a hlavně zdraví ve Vaší náročné a záslužné práci. Bylo mi s Vámi dobře.
Váš Miloš Zedník