Kontrola a servis

Provádíme kontrolu i servis požární techniky a zařízení

Ruční i pojízdné hasící přístroje
Komplexně na základě smlouvy udržujeme zákazníkovi protipožární prostředky z hlediska zákonných lhůt a technických norem. Provádíme kontrolu a přístroje určené k opravě sami odvezeme do firemních dílen a po opravě dopravíme zpět. Garantujeme dodržení zákonem stanovených kontrolních lhůt, takže zákazník není obtěžován problémy kolem této hasící techniky. Za vyřazené přístroje dodáme ekvivalentní náhradu.

Požární hydranty
Provádíme kontroly požárních vodovodů a na základě zjištěných skutečností vyhotovíme revizní zprávu. V případě, že nedostatky není možné na místě, odvezeme k opravě. Dokompletujeme chybějící komponenty včetně požárních hadic a proudnic.

Servis ruční i pojízdné požární techniky
Gloria, Kovoslužba Praha, Albeco Liberec a Neurupin