Prodej hasicích přístrojů

Základním pilíře požární techniky jsou hasicí přístroje. Hasicí přístroje jsou ideálním vybavením při likvidaci drobných požárů. Požáry v domácnostech mají nejtragičtější následky a bývají nejničivější, proto by měl být alespoň jeden hasicí přístroj v každé domácnosti. Nepodceňujte prevenci a pořiďte si hasicí přístroj!

Prodáváme ruční hasící přístroje TPCE 2, TPCE 6 a TCACE 5, které splňují všechny nároky na boj s ohněm. 

Hasicí přístroj práškový – typ TPCE 2 

Hasivo:ABC 40
Hasební účinnost:8A 34B C
Množství hasiva:2 kg
Hmotnost HP: 3,8 kg
ČSN EN 3 – 7
Konstrukční díly:
Kovová nádoba – jeden svár ve spodní části (zkuš. přetlak 27 bar)
Závitový kroužek
Ventil kompletní

- pákové těleso ventilu
- plastová tryska
- membránový manometr (0 – 14 – 25,5 bar)-pracovní přetlak 14 bar

- stoupací trubka
- pojistný pružinový ventil (22 – 27 bar)
- těsnění
- přepravní pojistka na plastové úchytce

Věšák / vozidlový drátěný držák

Hasicí přístroj práškový – typ TPCE 6 

Hasivo:ABC 40
Hasební účinnost:8A 183B C
Množství hasiva:6 kg
Hmotnost HP: 9,9 kg
ČSN EN 3 – 7
Konstrukční díly:
Kovová nádoba – jeden svár ve spodní části (u finálního výrobku překryt plastovou podstavou, zk. přetlak 27 bar)
Závitový kroužek
Ventil kompletní

- pákové těleso ventilu
- hadice se zapertlovanými závitovými koncovkami a plastovou tryskou
- membránový manometr (0 – 14 – 25,5 bar) - pracovní přetlak 14 bar

- pojistný pružinový ventil (21 – 26 bar)
    těsnění

- přepravní pojistka na plastové úchytce

Věšák nástěnný

Hasicí přístroj CO2 – typ TCACE 5 

Hasivo: CO2
Hasební účinnost:55B c
Množství hasiva:5 kg  CO2
Konstrukční díly:
Kovová láhev (zk .přetlak 250 bar)
Ventil –

- pákové těleso ventilu
- hadice CO2 s proudnicí CO2
- stoupací trubka
- přetlaková pojistka (zelená krytka)


jmenovitý otevírací přetlak 225 bar
přepravní pojistka na plast. Úchytce

Držák nástěnný

Certifikáty hasicích přístrojů

Po uvedení PHP TPCE 2/ 6 a TCACE 5 na trh v EU byl zahájen jejich prodej i v ČR. Kromě evropských certifikátů (PRC-03-01-C001905-01, PRC-04-01-D0191-2 a BSIEN3 KM94467) byly i v ČR jejich vyšší hasicí schopnosti certifikací:

Přednosti přenosných hasicích přístrojů TPCE 2 / 6 a TCACE 5

1. Vyšší úroveň kvality povrchové ochrany těchto PHP oproti standardu hasicích přístrojů na trhu.
2. U PHP – práškových je navíc zabudován pojistný bezpečnostní ventil, který u všech ostatních PHP na trhu není. Tento ventil zajišťuje jeho nadstandardní ochranu, např. při kolísání teplot, kterým je zařízení vystaveno kupř. při jeho použití v zemědělských strojích apod.
3. PHP – práškové jsou osazeny kvalitním membránovým manometrem, který umožňuje kontrolu tlaku i funkčnosti manometru najednou, a to otvorem ve sklíčku manometru prostřednictvím zkušební tyčinky.
4. Všechny typy uvedených PHP mají speciální tvar výstřikové trysky usměrňující ideální rozptylovou charakteristiku oblaku hasiva.
5. Přístroje mají ocelová šroubení oproti plastovým u jiných PHP a kvalitní upevnění hadic zapertlováním
6. PH jsou standardně opatřeny řádnými olověnými plombami (nikoli plastovými náhražkami) transportních pojistek
7. Výrobní číslo je vyraženo u TPCE 6 na spodní části nádoby, kde je chráněno plastovým krytem (podstavcem proti poškození)
8. Jednoduchý věšák umožňuje snadnou dosažitelnost a jednoduché sejmutí přístroje, které je z hlediska rychlosti zásahu, v případě použití, výhodou
9. Hlavní předností jsou dosažené výsledky výkonových parametrů, zejména u přístrojů TPCE 6, které základní předepsané hodnoty vysoce překračují, neboť i při použití hasicího prášku ABC 40 bylo dosaženo splnění 183 B. Tento výsledek má i ekonomický význam, protože prášek kategorie ABC 40 je na našem trhu nejrozšířenější a jeho cena je nižší než u ABC 70.
10. Prokázané doby činnosti při certifikaci hasebních schopností, provedené pracovníky SZÚ Brno v roce 2005, dosahovaly u přístrojů TPCE 2 a více než 15 s, TPCE 6 vysoko přes 25 s a TCACE 5 PODSTATNĚ PŘEKRAČOVALY 30 S, což je čas představující navíc dvojnásobek doby naměřené pro uhašení zkušebního ohně. U práškových PHP tato výkonová rezerva dokonce dvojnásobek vysoce překročila.